• Nederlands
  • English

ONZE EXCUSES .... DE WEBSHOP WERKT NIET MEER

GA VOOR UW ONLINE BESTELLINGEN NAAR ONZE

NIEUWE WEBSITE : 
www.ayurveda-agn.com

Voor de therapeuten geld: op de nieuwe website werken uw oude inloggegevens niet meer. Neem even contact op 070 3192546, dan verschaffen wij u de nieuwe inloggegevens die bij de nieuwe website passen.

Ayurveda, voorspoed voor iedereen

Sarve Bhavantu Sukhinah                          Moge allen gelukkig zijn
Sarve Santu Niramayah                             Moge allen vrij zijn van ziekte  
Sarve Bhadrani Pasyantu                           Moge allen het goede zien
Ma Kascit Duhkhabhak Bhavet
                   Moge niemand zonde kennen

 

- Oud Ayurvedisch gebed –  

Dit gebed is het uitgangspunt van het Ayurvedische denken.

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE  www.ayurveda-agn.com

Doe hier uw Ayurveda Constitutie Test (Prakruti/Vrikruti).


Maak kennis met Ayurveda en Dhr. Mehta (uitzending RTL4)Ayurveda en haar geschiedenis

Ayurveda (een woord afkomstig uit het Sanskriet) betekent vrij vertaald: ‘Kennis van het leven’. Ayurveda bestaat in feite uit twee woorden, ‘Ayus’ dat leven betekent. Wanneer dit verbonden wordt met een nieuw woord verandert het in ‘Ayur’. Het tweede woord ‘Veda’ betekent kennis of inzicht. Inzicht in het zelf, de omgeving waar men deel van uit maakt als ook de schepping. De boodschap die Ayurveda uitdraagt is dus als het ware: ‘Weet wie je bent’. Ayurveda is een holistische natuurgeneeskunst uit India die sinds het ontstaan van een menselijk beschaving wordt toegepast. Deze Vedische beschaving als ook het opgetekende gedachtegoed (Veda’s, Upanishads, Samhitas, Purana’s, enzovoorts) dateren dan ook van ver voor de Christelijke jaartelling. Ayurveda wordt dan ook gezien als een systeem van heilzame kennis welke de oudste vorm van geneeskunst (5000 jaar!) vertegenwoordigt in de menselijke samenleving. Het leert ons eigenlijk hoe we lang en gelukkig kunnen leven. Waarom? Ayurveda gaat ervan uit dat alleen in gezondheid de mens in staat is zijn doelen in het leven te bereiken en zo vooruitgang te boeken voor zichzelf, maar ook voor anderen en voor de wereld.

Ayurveda is een holistische leer en in het oude India bestond er geen scheiding tussen het zuivere geestelijke spirituele niveau en het zichtbare materiële. Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden en genezing gaat dan ook van dit grondbeginsel uit. Als een wetenschap voor een lang en gezond leven, beziet ze ook alle aspecten van het leven: wat is goed en slecht voor ons leven en wat is de aard en omvang van deze invloeden. Door de inwendige en uitwendige omgevingsfactoren te bestuderen, kunnen we de verbinding van lichaam, ziel en geest beïnvloeden. Een positieve invloed is zichtbaar in een lang leven, kwaliteit van leven, gezondheid en geluk. Vandaar dat Ayurveda veel belang hecht aan het dagelijkse leven, leefregels en goede voeding die goed en passend is voor het individu. Een positieve kijk op het leven, innerlijk evenwicht en geestelijke balans zijn voor Ayurveda niet los van haar geneeskunde te koppelen. Ayurveda stelt dat alles in het universum, zowel in de mens als daarbuiten – dus zowel in het lichaam, als ook in voeding, mineralen etc. – bestaat uit de vijf elementen.

De Pancha Maha Bhuta’s, oftewel: Akasha (Ether), Vayu (lucht), Agni (vuur), Jala (water) en Prithvi (Aarde). Zo is het uiterlijk universum terug te vinden in een innerlijk universum. De vijf elementen manifesteren zich in het menselijk lichaam via de Tri-dosha: de drie bio-energieën Vata, Pitta en Kapha. Deze dosha’s zijn als het ware de functie-gebieden van het menselijk lichaam en vormen altijd een verhouding die uniek is voor ieder mens afzonderlijk. Deze bepaalt zijn lichaamsbouw, zijn constitutie, bepaalde karaktereigenschappen, gedragingen, maar ook zijn aanleg voor ziekte. De kunst van het leven bestaat erin de unieke dosha-verhouding te handhaven en zo gezondheid te behouden. Ziekte daarentegen gaat volgens Ayurveda altijd terug op verstoring die zichtbaar wordt in een disbalans in één of meerdere dosha’s.

Ayurveda en de WHO

In de wereldgezondheidszorg neemt Ayurveda een steeds belangrijke plaats in. Recentelijk heeft de ‘World Health Organization’ kennis genomen van het Ayurvedische standpunt dat niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar ook het welbevinden van de mens van groot belang is. Zij hebben dit onderschreven door het Ayurvedische standpunt op te nemen in hun statuten. Als reactie op deze erkenning van het WHO zien we in het westen de opkomst van: tal van Ayurvedische klinieken en opleidingen (Europa en de Verenigde Staten), een groot aanbod aan literatuur en het beschikbaar komen van Ayurvedische preparaten.

Ayurveda in de huidige samenleving

In India is deze oude genees– en zienswijze met het verstrijken van de tijd, op een korte onderbreking na, altijd toegepast. Alleen onder druk van het Engelse kolonialisme heeft Ayurveda terrein prijs moeten gegeven aan de Allopathie. In de laatste decennia zien we dat Ayurveda weer op brede schaal wordt toegepast. Met steun van de regering en de industrie wordt er in India veel onderzoek gedaan naar de farmacologische werking van kruiden als mede de Ayurvedische behandelmethoden. Ook in het westen is men zo’n 10 jaar geleden begonnen met onderzoek naar de farmacologische werking van Indiase kruiden. Dit resulteerde in de registratie van Ayurvedische medicijnen. Ayurvedische medicijnen worden vandaag de dag vanuit commerciële laboratoria in India over de gehele wereld gedistribueerd en wereldwijd zien we de belangstelling voor Ayurveda steeds meer toenemen. Dit komt voor een groot deel door de toenemende behoefte aan een holistische geneeskunde (aandacht voor de gehele mens, lichaam geest en ziel) als ook de toenemende beschikbaarheid van oorspronkelijke informatie uit alle delen van de wereld ieder met hun eigen culturele signatuur.

Momenteel wordt deze integrale geneeskunde in India op een groot aantal universiteiten onderwezen en in duizenden klinieken en ziekenhuizen gepraktiseerd. Meer dan 500.000 Vaidya’s (Ayurvedische genezers) passen nu Ayurveda toe in India en daarbuiten. Ayurveda beschrijft en behandelt zowel het geestelijke als het lichamelijke welzijn van de mens doordat de basis principes vanuit de Ayurveda op beide van toepassing zijn. Het geeft een diep inzicht in de samenhang en de structurele wetmatigheden van de natuur. Dit vinden we terug in de seizoenenleer, de interacties tussen lichaam en geest, farmacologische werking van planten en mineralen, enz. Ayurveda is een ‘basisgeneeswijze’ want naast haar eigen benaderingswijze is zij ook toepasbaar in veel andere behandelingsvormen en therapieën. Dit is niet zo verwonderlijk wanneer we weten dat veel stromingen in de huidige gezondheidszorg hun oorsprong vinden in de Ayurveda.

Met haar wortels in de Veda’s (de oudste geschriften der mensheid) biedt zij als langdurig beproefde wetenschap de menselijke samenleving een verklaringsmodel voor de wetenschap en een toepassingsmodel voor het dagelijkse leven en ons welbevinden. Tal van hedendaagse wetenschappelijke ontdekkingen stonden al beschreven in de Veda’s. Op dit moment breekt er eindelijk een wereldwijd besef door met betrekking tot een universeel weten en handelen ten behoeve van de mensheid. Deze tijd wordt gekenmerkt door een toevloed van informatie niet in de laatste plaats in de gezondheidszorg.

Het herkennen van Ayurveda als onderliggend patroon in deze veelheid van vragen/informatie/kennis is ongeëvenaard en nog steeds groeiende. Juist de eenvoud, vanzelfsprekendheid alsook de toepasbaarheid in welke cultuur dan ook, welke tak van therapeutisch- en/of medisch handelen dan ook, welke dagelijkse routine dan ook valt bij nadere bestudering iedere keer weer op. We kunnen dan ook met een gerust hart de stelling presenteren dat Ayurveda onze volle aandacht verdient! Tevens dat wij mensen niet minder dan Ayurveda verdienen!